دانش بومی زاغه (موردمطالعه: اقوام آذری روستای دورباش تکاب استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مردم‌شناسی دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی؛ تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مردم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی؛ تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان مطالعۀ دانش بومی زاغه در ارتباط با شیوۀ سکونت معیشت دامپروری در روستای دورباش از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می‌­باشد. این تحقیق به صورت کیفی، همراه با مشاهده مستقیم و مشارکتی، توأم با مصاحبه در میدان تحقیق همراه با نظریۀ کارکردی برانیسلاو مالینوفسکی صورت گرفته است. یافته‌­های پژوهش نشان می‌­دهد اهالی روستا به دام‌­های خود وابسته بوده و برای بقای خود و دام­‌هایشان در مواجهه و سازگاری با طبیعت سرد منطقه، با تجربه به دانشی بومی، دست یافته‌­اند که برای کاهش برودت هوا و هدر رفت انرژی گرمایی و همچنین برای بهره­‌مندی از گرمای بدن حیوانات، دام‌هایشان را در عمق زمین در بخشی از خانه و محل زندگی خود که زاغه نامیده می­‌شود، نگهداری می‌­کنند. اهالی روستا به کمک این تجربه و دانش بومی توانسته‌­اند با محیط زیست خود  تعامل داشته و سازگار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Slum and Indigenous knowledge (A Case study of Dourbash Village, West Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Vahid Rashidvash 1
  • Abolfazl Akhavan 2
1 Assistant Prof. in Department of Anthropology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch;Tehran, Iran.
2 PhD Candidate of Anthropology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study is an anthropological study of the livelihoods of livestock farming in Dourbash village which is located in Takab County-West Azarbaijan Province. The research is qualitative, employing participatory observation and field-based interviews based on malinowski's functional theory. The findings of this study revealed that the villagers depend on their livestock and have acquired local knowledge in order to survive and adapt to the cold weather. The Livestock farmers tend to keep their livestock deep in the ground in part of their home which called the slum. The villagers have been able to interact and adapt to their environment using this local experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Livestock Livelihood
  • Slum
  • Dourbash Village