اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 3628
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1295
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 43 %