اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 7931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3588
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 35 %