مجله مطالعات اجتماعی اقوام به‌عنوان نشریه علمی-تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران، تلاش دارد تا با رویکردی میان‌رشته‌ای، فضایی برای پژوهشگران علاقمند به مطالعات قومی در ایران و جهان فراهم آورده و راهبردهای مناسبی به­ ویژه برای فهم و حل مسائل اجتماعی مربوط به گروه‌های قومی ارائه کند.

**********************************************************************

عنوان فارسی نشریه: مطالعات اجتماعی اقوام

عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Social Studies of Ethnic Groups

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

دسته‌بندی موضوعی: علوم انسانی و  اجتماعی

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی

نوع داوری: حدأقل دو داور؛ دو سو ناشناس

نوع و رتبة مجله: علمی-تخصصی

زمان داوری: دو الی چهار ماه

دوره انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپا الکترونیکی: 7864-2676

آدرس اینترنتی: https://Jsse.usb.ac.ir

ایمیل مجله: Jsse@usb.ac.ir

ایمیل پشتیبانی: Jsse.usb@gmail.com

**********************************************************************

از دانشجویان گرامی و نیز پژوهشگران ارجمندی که در هیچ‌یک از مراکز آموزشی و پژوهشی عضو هیئت علمی نیستند، خواهشمندیم مقاله خود را با همراهی یک عضو هیئت علمی یا دانش‌آموخته دوره دکترای تخصصی ارسال نمایند.

نکتة مهم: تکمیل فرم‌های ذیل و ارسال آن‌ها همراه با فایل مقاله ضروری است.

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

نکته: لطفاً تا حد امکان با ایمیل دانشگاهی خود ثبت‌ نام کنید و در صورتی که رمز و شناسه برای شما ارسال نشد، از طریق پست الکترونیک برای مدیریت مجله پیغام بگذارید. خواهشمند است برای سایر نویسندگانِ دانشگاهی مقاله نیز آدرس ایمیل آکادمیک ثبت گردد.

تذکر: دریافت شناسه اُرکید مطابق با راهنمای ذیل و درج آن در سامانه برای تمامی نویسندگان مقاله الزامی است.

راهنمای دریافت شناسه اُرکید

تذکر: ایجاد تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال مقاله، امکان‌پذیر نیست.

تذکر: امکان بازپس‌گیری مقاله پس از ارسال آن برای داوری وجود ندارد.

**********************************************************************

تمامی مقالات ارسالی به مجله مطالعات اجتماعی اقوام قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

duplichecker      همیاب             

**********************************************************************

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1400، صفحه 1-300 

ابر واژگان