تبیین دیاسپورای افغان در شهرستان مَمَسَنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی؛ مشهد، ایران.

2 دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران .

3 دانش‌آموخته دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی؛ مشهد، ایران.

10.22111/jsse.2022.41827.1050

چکیده

مهاجرت به عنوان شکلی از جابجایی جغرافیایی و تحرک مکانی جمعیت متأثر از دافعه­های مبدأ و جاذبه­های مقصد است. دیاسپورا به مثابه وجهی از مهاجرت یک گروه قومی به سوی مقصد مشترک، بازساخت جامعه خویشاوندی به شیوه­ای نوین و تلاش برای کنش­گری در معادلات فرهنگی‌ـ اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ جامعه میزبان است. شهرستان ممسنی با ساخت ایلی ـ عشیره­ای و ماهیتی عاطفی و نوع­دوستی همواره طی تاریخ پس از انقلاب اسلامی با مهاجرت افغان­تبارها مواجه بوده و طی گذار زمان بر تعداد مهاجرین افغان در این شهرستان افزوده شده است. عصاره پژوهش بر این سؤال استوار است که دیاسپورای افغان در شهرستان ممسنی چگونه شکل گرفته و پیامدهای ناشی از آن چیست؟ روش تحقیق ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد و گردآوری داده­ها مبتنی بر شیوه اسنادی و میدانی (مشاهده و مصاحبه) است. بر این اساس، ضمن مشاهده میدانی شرایط زندگی و حیات اجتماعی افغان­های مقیم شهرستان ممسنی، مصاحبه­هایی با برخی از متنفذین آنها انجام گرفت. مبنای تحلیل پژوهش نظریه «سیستمی» مهاجرت است که علل، پیامدها و آینده­پژوهی دیاسپورای افغان در شهرستان ممسنی بر آن استوار است. بر پایه نتایج پژوهش طی مقیاس سه­گانه تحلیل سیستمی (بین­المللی، ملی و محلی)؛ دیاسپورای افغان در شهرستان ممسنی مبتنی بر شناسه‌های «فردی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» شکل گرفته و پیامدهای آن در این فضای جغرافیایی به صورت دوگانه «همبستگی/تعارض فرهنگی» در سطح فردی، «همزیستی/ شکاف هویتی» در سطح اجتماعی و «بهره­وری/ بی­تعادلی نیروی کار» در سطح اقتصادی جلوه­گر شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration on Afghan Diaspora in Mamasani

نویسندگان [English]

  • Hadi Aazami 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
  • vahid sadeghi 3
1 Associate Prof. of Political Geography, Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Phd in International Relations, AllamehTabataba’i University; Tehran, Iran
3 Phd in Political Geography, Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Migration as a form of geographical displacement and spatial mobility of the population is affected by repulsions of origin and destination attractions. The diaspora is a form of migration of an ethnic group to a common destination, the reconstruction of the kinship community in a new way, and the attempt to act on the socio-cultural, economic, and political equations of the host society. Mamasani County with its tribal structure and emotional nature and altruism has always faced the migration of Afghans during the history of the Islamic Revolution and over time the number of Afghan refugees in this county has increased. The research extract is based on the question of how the Afghan diaspora was formed in Mamasani County and what are the consequences? The research method is descriptive-analytical in nature and data collection is based on documentary and field methods (observation and interview). Accordingly, while observing the living conditions and social life of Afghans living in Mamasani County, interviews were conducted with some of their influential people. The research analysis is based on the "systemic" theory of migration, which is based on the causes, consequences and future research of the Afghan diaspora in Mamasani County. Based on the research results during the three levels of system analysis (international, national and local); The Afghan diaspora in Mamasani County is based on the characteristics of "individual", "social" and "economic" and its consequences in this geographical space are twofold "cultural solidarity / conflict" at the individual level, "coexistence / identity gap" in The social level and the "productivity / imbalance of the labor force" are reflected in the economic level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora
  • Immigration
  • Afghan Diaspora
  • Mamasani