فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه مطالعات اجتماعی اقوام

با کمال مسرت به استحضار می‌رساند دوفصلنامة مطالعات اجتماعی اقوام به صاحب امتیازی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با رویکرد میان‌رشته‌ای آمادگی انتشار مقالات مرتبط با مسائل گروه‌های قومی در ایران و جهان را دارد. لذا از کلیة پژوهشگران، صاحب‌نظران، اساتید و دانشجویان گرامی دعوت به عمل مـی‌آید مقالات ارزشمند خود را در فرمت علمی-پژوهشی و از طریق سامانة مجله به آدرس https://jsse.usb.ac.ir ارسال فرمایند.

آدرس پست الکترونیک نشریه:  Jsse@usb.ac.ir

شماره تماس دفتر نشریه: 31136369-054