اهداف و چشم انداز

انتظار می ­رود مجله مطالعات اجتماعی اقوام، محلی برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و اندیشگانی پیرامون تنوعات فرهنگی و مسائل اجتماعی مربوط به اقوام باشد. به همین منظور، هیئت تحریریه و داوران مجله، آمادگی دریافت و بررسی مقالاتی از حوزه ­های پژوهشی گوناگون اعم از علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تاریخ و باستان­ شناسی، ادبیات و فرهنگ عامه را دارند.